Monday, November 06, 2006

Kyu nahi chalna us raasto par....

Kyu nahi chalna us raasto par, jahaa naasamaj daurte hai
yeh bhi sunlo hoshiyaar samajhne wale
woh hoshiyaar pure hote hai, jo naasamaj ko bhi sunte hai.

No comments: